Фронтенд Клиентско Обслужване

Персоналът от фронтенд офиса са хората, които ще генерират директно приходи за Вашата компания. В Блу Марбъл Бизнес ние не ги виждаме само като телефонни рецепционисти, агенти в кол център или онлайн поддръжка на клиенти. Това са също мениджъри по продажбите и други специалисти, на които се налога да познават задълбочено продуктите и услугите Ви, опит в отговор при оплаквания на клиентите Ви и специалисти по решаване на проблеми, които имат знания и опит в конкретния бранш, вкойто работи фирмата Ви.

Ето защо отличаваме фронтенд клиенткото обслужване като цялостна услуга и като предложение с по-висока стойност за Вашия бизнес. Нашата услуга фронтенд клиентско обслужване ще Ви предостави мениджмънт персонал със специфични познания, както и персоналът на полево ниво, който е необходим за нейното изпълнение.

Искаме да научим повече за Вашия бизнес и нуждите Ви за фронтенд клиентско обслужване. Свържете се с нас днес за обширна дискусия.

Comments are closed.