Успехи

Как Logiforce удвои продуктивността

Logiforce /Лоджифорс/ е доказана с опита си компания базирана в Обединеното Кралство, която организира дистрибуция на брошури и рекламни материали за малкия и среден бизнес, както и за големи корпоративни клиенти в Англия и Уелс. Измежду клиентите и са имена като Dominos Pizza, Tesco, Co-Operative, Anytime Fitness и др.

След като Logiforce увеличи бизнес дейността си и успя да достигнат върхова позиция отваряйки шест клона в различни райони на Обединеното Кралство, компанията се фокусира най-вече към удовлетворяване нуждите на настоящите клиенти, които да се обслужват скоростно и ефективно, и да са им предоставени добри инструменти за контрол на качеството на работа. Въпреки това беще изгубен фокусът за набиране на нови клиенти и цялостното използване на технологии за предоставяне на модерни и иновативни решения при раздаването на лифлети, като същевременно да се запазят ниски разходите и минимални усилията за това от страна на служителите. Направени бяха първоначални опити да се наемат допълнителни служители и да се увеличи работата на съществуващите мениджъри. Но резултатът след много месеци извънредни усилия не беше задоволителен, като главната цел се отдалечи от осигуряването на надеждна и качествена дистрибуция на лифлети, към това да се обучава и контролира административния персонал. Мениджърите не успяваха да се справят със задачата да управляват всички нужни процеси.

Когато Logiforce откри, че при аутсорсинг на повечето непървостепенни бизнес процеси и IT нужди, се понижават административните разходи, и едновременно с това се увеличава продуктивността на основните ключови мениджъри, компанията реши да използва помощта на Блу Марбъл Бизнес. Logiforce откри, че готовите решения, които Блу Марбъл Бизнес предлага са лесни и бързи за внедряване, като могат да се настройват и променят спрямо специфичната работа, за която са нужни.

В рамките на един до три месеца след договаряне, всички аутсорсинг системи заработиха, включително персонализиран CRM софтуер, клиентски портал и бяха обучени специалисти към Блу Марбъл Бизнес на високо ниво, които да предоставят фронт и бак-енд офис подпомагане при работата на ключовия персонал на Logiforce.

Директорите на Logiforce бяха най-доволни от факта, че използването на аутсорсинг персонал е сведено до минимум и, че предоставените системи са прозрачни и имат всички характеристики за измерване на действителния прираст на продуктивността в рамките на вътрешнофирмените операции.
Аутсорсингът на повечето непървостепенни дейности доведе до увеличаване на клиентския поток повече от двойно, задържането на клиенти и висококачествени резултати, като начинът на работа за всички съществуващи клиенти беше подобрен, а надеждността и увереността във фирмата нараснаха. Инфографиката вдясно показва точни примери и цифри за увеличената производителност и как Logiforce извлича максимален ефект и се трансформира в иновативна компания, която възприема съвременните технологии и наравно с това увеличи фокуът си към контрол на качеството и логистиката при раздаването на лифлети, което стои в основата на бизнеса и.

www.logiforce.com