Управление Логистика

С мениджъри, които имат над десетгодишен опит в логистиката, ние сме идеалния партньор, за да гарантираме, че всички Ваши нужди на управление са осигурени.

Независимо дали е необходимо да основете командни центрове, оперативен контрол, проследяване, разпространение или връщане, ние разполагаме с готови решения, които да отговарят на Вашия бизнес.

Ние сме в състояние да предложим цялостно управление и IT поддръжка на всички логистични операции, които ще предпочетете да възложите на външни изпълнители.

Comments are closed.