Административни Услуги

Вашият успех значително зависи от администрацията Ви и управлението и.

Голям обем от отговорности и данни на дневна база се набират от различни процеси като обработка и изпълнение на поръчки, обработка на заявки или транзакции, фактуриране, дължими суми и събирания, кредитен контрол. Всичко това изисква ефективни решения при изграждането на бак-енд офис, които разчитат на установени процеси и процедури.

Увеличаването на администрацията, без да се застрашава производителността на екипа Ви в много обстоятелства, може да бъде постигнато само чрез аутсорсинг на някои или всички административни услуги като се използват експерти.

Блу Марбъл Бизнес разполага с голямо разнообразие от опции, за да създадете бак-енд офис от старши служители, който ще гарантира успех и ще установи ред под Ваш контрол.

Специфичните ни административни услуги включват:

 • Въвеждане на данни;
 • Извличане на данни;
 • Управление на данни;
 • Услуги за фактуриране и фактуриране;
 • Обработка на поръчка за покупка;
 • Преобразуване на данни и цифровизация;
 • Индексиране и архивиране на документи;
 • Обработка на приложения;
 • Управление на бази данни;
 • Търговия на дребно и електронна търговия;
 • Въвеждане на счетоводни данни

Нашите офис решения са подходящи за следните примерни индустрии и организации:

 • Кредитни и Финасови Услуги
 • Застраховки
 • Банково дело
 • Здравеопазване
 • Производство
 • Туризъм и Хотелиерство
 • Медии и Развлечения
 • Комунални услуги
 • Логистика
 • Автомобилизъм
 • Образование
 • Правителствени

Comments are closed.