Управление на Дистрибуцията

За успешното създаване на система за управление на дистрибуцията е необходимо да имате ефективно управление на целия процес на дистрибуция, тъй като това е от решаващо значение за дългосрочната производителност и икономическия Ви растеж.

Управлението на дистрибуцията е не само движението на стоки от точка А до точка Б, а е и от съществено значение да се събере и разпространи текущата информация, която е необходима за определяне на важните показатели за растеж и маркетингови стратегии.

Повечето прогресивни компании се подсигуряват, че ако дистрибутирането не е в основната им дейност, това се прехвърля на партньор, който има капацитета и опита да управлява не само дистрибуцията, а участва и в процеса на пазарно разузнаване, което е от основно значение за разбирането на конкурентната позиция на своите клиенти.

Блу Марбъл Бизнес разполага с необходимите инструменти, процедури и опит, за да ви позволи да направите точно това.

Comments are closed.